Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Aktuality covid-19 z naší nemocnice k 19. 11. 2020

Přinášíme vám informace z naší nemocnice k 19. 11. 2020, které se týkají dění kolem koronaviru. Pravidelně je budeme aktualizovat.

 

Jak je na tom nemocnice s kapacitou lůžek pro covid pozitivní pacienty? Kolik jich je obsazených/volných?

Pro nemocnici naší velikosti při zachování akutní péče o pacienty ze spádové oblasti je limitem 100 lůžek vyhrazených pro COVID-19 pacienty. Obsazeno nyní máme 80 až 85 lůžek.

 

Je v nemocnici dostatek personálu, nebo se potýkáte s nedostatkem?

Personálně se nám daří zajistit péči o naše pacienty jen s extrémním nasazením našich zaměstnanců a s pomocí dobrovolníků, studentek posledního ročníku SZŠ a vojáků. V současné době máme mimo službu 85 zaměstnanců, z toho je zhruba 40 COVID+.

 

Vypomáhá v nemocnici kvůli nedostatku personálu například armáda nebo medici, studenti zdravotních škol?

Ano – pomáhá nám 28 vojáků, 23 studentek SZŠ a kolem 10 dobrovolníků.

 

Na kterých odděleních personál chybí?

Chybí personál napříč celou nemocnicí.

 

Vrací se už do práce například někteří zdravotníci, kteří byli nakaženi koronavirem nebo v karanténě?

Ano, situace je z personálního hlediska nyní mírně lepší. V nejhorším období kolem přelomu října a listopadu bylo mimo službu až 130 zaměstnanců, což je 25% veškerého zdravotnického personálu nemocnice.

 

Žáci prvních a druhých tříd už chodí do škol – pomohlo to nějak chodu nemocnice? Vrátili se například někteří zdravotníci, kteří byli doma s dětmi?

U nás se OČR týkal jen jednotlivců, tedy toto opatření neznamenalo zásadní změnu v počtu chybějícího personálu. Pro klíčové zaměstnance, kteří mají děti nižšího stupně ZŠ, provozujeme v nemocnici miniškolu se zajištěním individuální asistence při on-line výuce. Provoz nemocničních jeslí a školky nebyl přerušen.