Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Aktuality covid-19 z naší nemocnice k 8. 1. 2021

Přinášíme vám informace z naší nemocnice k 8. 1. 2021, které se týkají dění kolem koronaviru. Pravidelně je budeme aktualizovat.

Kolik máte pacientů s onemocněním covid-19, kolik jich je hospitalizováno na intenzivní péči?

Ke dni 7. 1. 2021, 12:30 hod. máme v nemocnici více než 60 pacientů s onemocněním covid-19, z nichž 20 % potřebuje intenzivní péči.

Jakou máte ještě volnou kapacitu?
Aktuálně vzhledem k nedostatku personálu maximálně 10%, situace se mění z hodiny na hodinu a je pro personál velmi náročná.

Jaká je nyní personální situace v nemocnici – kolik zaměstnanců schází v souvislosti s covid-19? Nakolik se daří získávat nové zaměstnance, dobrovolníky, studenty ze středních i vysokých škol?
V současné době je v pracovní neschopnosti 90 zdravotníků z toho je 40 COVID+. Zároveň narůstá počet těch, kteří vzhledem k uzavření škol čerpají OČR. Výtečně naše nemocnice spolupracuje s Armádou ČR, nyní u nás máme na výpomoc 10 vojáků. Co se týče získávání dobrovolníků, aktuálně je hledáme – spíše zdravotníky.

Jsou chybějící zdravotníci opět ten nejzávažnější limitující faktor?
Ano, zdravotnický personál bez ohledu na výši vzdělání je dlouhodobým a hlavním limitujícím faktorem.

Kolik bylo již očkováno lidí vakcínou proti koronaviru?
V současné době jsme naočkovali již 280 zaměstnanců naší nemocnice a ZZS, dle priorizace Strategie očkování proti COVID-19 v ČR.

Jak probíhá očkování zdravotníků? Kolik procent se chce nechat očkovat?
Očkování zdravotníků probíhá zcela bez komplikací, na našem očkovacím centru vakcínu k dnešnímu dni (7. 1. 2021) dostalo 231 zaměstnanců nemocnice a ZZS SČK. V prvé fázi neočkujeme ty, kteří prodělali COVID-19 v době méně než 90 dní, což je u nás v nemocnici 20% všech zaměstnanců. Podle aktuálních dat se v nemocnici chce nechat proti COVID-19 očkovat až 60% zaměstnanců (někteří s odkladem po prodělaném onemocnění).

Co je potřeba k vytvoření očkovacího centra pro veřejnost? V čem vidíte největší překážky či rizika pro hromadné očkování veřejnosti?
Vakcinační centrum pro veřejnost připravujeme dle národní Strategie pro očkování proti COVID-19. Očkovací centrum se od 12. 1. 2021 bude nacházet v pavilonu B ve 4. patře s vchodem od výtahu, tedy ze směru od vrátnice. S provozní dobou se zatím počítá v pracovní dny od 7 do 15:30 hodin a závisí hlavně na personálních možnostech nemocnice v době pandemie a množství dodané vakcíny. Veřejnost se bude objednávat sama buď elektronicky nebo přes praktické lékaře telefonicky. Číslo na naše očkovací centrum zveřejníme, nyní systém není ještě centrálně vytvořen. Systém jim na základě vyplněného dotazníku automaticky přidělí termín dle aktuálně platné priorizace – předpokládáme, že rizikovým skupinám bude nabízet přednostní termíny. Toto bude nastaveno po schválení definitivní verze očkovací strategie.