Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Aktuality covid-19 z naší nemocnice 23. 10. 2020

Přinášíme vám informace z naší nemocnice k 23. 10. 2020, které se týkají dění kolem koronaviru. Pravidelně je budeme aktualizovat.

 

Museli jste kvůli covidovým případům rušit operace na jiných odděleních, které s covidem nesouvisí?
Akutní a neodkladnou péči plníme v plném rozsahu. Vše, co snese odkladu, nebo co lze řešit „vzdáleně“, se již odložilo.

 

Kolik máte k dispozici lůžek pro pacienty s covid-19? Budou stačit volné kapacity pro budoucí pacienty při předpokladu, že epidemie dosáhne vrcholu 11. listopadu tak, jak říkalo ministerstvo zdravotnictví?
Hospitalizujeme pouze středně těžké a těžké případy. Mnoho dalších pacientů s různými potížemi čeká na potvrzení či vyloučení pozitivity SARS COV-2. V současné době máme vytvořena 2, respektive 3 „covidová“ oddělení: interna 1. patro (22 lůžek), chirurgie B (31 lůžek) a ARO (5 lůžek). Pokud nadále poroste počet nutných hospitalizaci COVID+ pacientů, jsme schopni v řádu jednotlivého dne otevřít další oddělení na ortopedii (20 lůžek), kde se už prostory připravují. Všechna taková lůžka mají k dispozici kyslík a část i monitory životních funkcí, plicní ventilátor či vysokoprůtokový kyslík. Hlavním limitem pro nás není ani prostor ani přístrojové vybavení, ale ubývající práceschopný odborný personál, který pro tato oddělení zatím zajišťujeme hlavně přesuny z oddělení, kde byla omezena neakutní péče. Je třeba si uvědomit, že nová lůžka jako taková nevznikají, dochází k restrukturalizaci stávající péče. Je omezena téměř veškerá odložitelná operativa, neakutní vyšetření, dispenzární prohlídky apod. Akutní včetně onkologické, ale třeba i porodnická péče pokračují bez omezení. Takto uvolněné lůžkové a personální kapacity měníme na „covidová“ oddělení.

 

Můžete využít i novou lůžkovou rehabilitaci v Komplexním rehabilitačním centru?
Zatím máme kapacity lůžek dostatečné a rehabilitace je plně obsazena pacienty, kteří musí dokončit svou léčbu. Dle vývoje pandemie a počtu personálu v nemocnici může v konečné fázi být jako lůžková doléčovací kapacita použita i rehabilitace.

 

Kolik máte teď pacientů s covidem-19?
V současné době se počet pohybuje cca mezi 50 až 60 pacienty

 

Máte problém s nedostatkem personálu (zdrav. sestry), který je doma na ošetřovném?
Mimo službu (údaj k 22. 10. 2020) je 125 zdravotníků napříč odbornostmi a úrovní vzdělání, z toho 61 je covid pozitivní. Situaci s personálem obecně řešíme prozatím přesuny v rámci oddělení nemocnice, která mají omezenou péči. Začátkem týdne (od 19. 10. 2020) k nám nastoupilo 23 studentek posledního ročníku benešovské Střední odborné školy a střední zdravotnické školy a 3 dobrovolníci z jiných nezdravotnických SŠ a VŠ. Ze 30 mediků a studentů zdravotnických VŠ, na které jsme dostali kontakty přes krajský úřad, přijde pouze 1. Nezávisle na tom se přihlásili 3 jiní dobrovolníci z řad mediků. Přijali jsme do pracovního poměru několik administrativních pracovnic, které pomáhají prakticky na všech odděleních s nezdravotnickou péčí. Již u nás pracuje 10 vojáků jako pomocné síly ve zdravotnictví. Na webových stránkách nemocnice i facebooku jsme zveřejnili výzvu pro praktické i odborné lékaře z našeho regionu a jejich zdravotní sestry ohledně pomoci se službami. A máme radost, že se nám již několik solidárních lékařů přihlásilo, za což jim moc děkujeme.

 

Přijdou ještě další medici? Kolik byste jich rádi přijali? A jak náročné je pro vás je získat?
Zatím tedy máme 3 mediky dobrovolníky. Na pracovní povinnost k nám míří další 3 až 4 medici na základě spolupráce se Středočeským krajem. Uvítali bychom jich ještě 25. Získávání mediků je velmi náročné, většina z nich je již pracovně využita v jiných zařízeních (odběrová místa, hygienické stanice, sociální služby a další složky kritické infrastruktury). Dále jim stále probíhá výuka na fakultách, tudíž i jejich zapojení je v tomto ohledu složité.

 

Nejvíc tedy potřebujete mediky či zdravotnicky odborné pracovníky.
V souvislosti s epidemií koronaviru urgentně potřebujeme pomoc mediků či jiných studentů zdravotnických oborů pro práci na pozici ošetřovatel či sanitář. Medici či ostatní studenti zdravotnických oborů musí splňovat podmínky odborné způsobilosti daných profesí dle zákona č. 96/ 2004 sb. Prosíme také naše kolegy – praktické lékaře a ambulantní specialisty a jejich zdravotní sestry – z našeho regionu o pomoc v naší nemocnici v době koronavirové. Jsme na hranici personální kapacity, a tak nutně potřebujeme lékařskou výpomoc na denní směny, anebo třeba i jen na noční služby. Kontakty, kde se mohou zdravotníci hlásit jsou: Mgr. Karin Kápičková, MBA, hlavní sestra, tel.: 317 756 347, karin.kapickova@hospital-bn.cz a Ing. Miroslav Kolanda, ředitel lidských zdrojů, tel.: 317 756 365, miroslav.kolanda@hospital-bn.cz

 

Potýkáte se s nějakým dalším problémem? Jak ho případně řešíte?
Je to již zmiňovaná personální situace a také ekonomické důsledky výpadku péče. Jednání probíhají jak na úrovni pomoci kraje, tak na úrovni pojišťoven, resp. ministerstva zdravotnictví.