Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Stáže a praxe

Před nástupem na praxi je každý zájemce povinen splnit následující podmínky

  • – Písemná/ústní  žádost o vykonání studijní praxe/stáže v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
  • – Student/stážista si osobně/telefonicky domluví termín praxe s primářem nebo vrchní sestrou oddělení, kde má zájem odbornou praxi/stáž vykonat.
  • – Smlouva/dohoda o vykonání praxe musí obsahovat jméno studenta, ročník studia, termín vykonání odborné praxe, rozsah a náplň odborné praxe, místo výkonu praxe
  • – Vyplněná smlouva o odborné praxi již podepsaná ze strany školy bude osobně/poštou doručena na ředitelství Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Mgr. Zuzaně Kohoutové (v případě lékařských praxí) nebo Aleně Chaloupkové (v případě nelékařských praxí).
  • – Smlouvu o stáži mezi zaměstnavatelem nebo osobou, která není student, a nemocnicí zajišťuje Mgr. Zuzana Kohoutová
  • – Smlouva o praxi/stáži musí být dodána na ředitelství nemocnice nejpozději 14 dní před zahájením praxe/stáže.
  • – V den nástupu na praxi/stáž je nutností si vyzvednout identifikační visačku u referenta rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Zuzany Kohoutové v druhém patře ředitelství nemocnice. Bez této visačky není možný vstup na místo výkonu praxe/stáže.
  • – UPOZORŇUJEME, ŽE NÁSTUP NA PRAXI/STÁŽ V NAŠÍ NEMOCNICI JE PODMÍNĚN EXISTENCÍ JIŽ ZMÍNĚNÉ PODEPSANÉ SMLOUVY O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE/STÁŽE ČI DODATKU V PŘÍPADĚ EXISTENCE RÁMCOVÉ SMLOUVY MEZI ZAŘÍZENÍM (FAKULTOU) A NEMOCNICÍ.

 

Oběd lze zakoupit v nemocniční jídelně. Postup při objednání si domluví zájemce na pokladně.  Odkaz na stravovací provoz

Ceník za odborné stáže a praxe od 25.11.2021

 

Kontakt

Jitka Neradová

lékařské stáže a nelékařské praxe
tel.: 317 756 579
e-mail: jitka.neradova@hospital-bn.cz