Další zprávy

Etický kodex dodavatele

13.10.2017

Benešovská nemocnice vydala Etický kodex dodavatele, který žádá, aby dodavatelé podnikali odpovědně, čestně a transparentně...

V souvislosti s tímto kodexem bylo vydáno Nařízení ředitele, na základě kterého jsou zaměstnanci benešovské nemocnice oprávněni jednat s dodavateli, kteří se prokáží potvrzeným časově povoleným vstupem do NRSB a jsou řádně označeni jmenovkou. Jmenovky a časové povolení vstupu do NRSB vydává obchodní oddělení.

Zaměstnanci NRSB nejsou oprávněni jednat o cenách, cenovém zvýhodnění či množstevních rabatech. Veškerá jednání směřující k tvorbě ceny budou probíhat na úrovni obchodního oddělení nebo vedoucí lékárny. (kontakty – Šárka Kulkusová  - sarka.kulkusova@hospital-bn.cz

Soubor ke stažení: Etický kodex dodavatele
Dolní navigace