O moderním vybavení našeho pracoviště

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. / Medicínské programy / Sportovní medicína / O moderním vybavení našeho pracoviště

Byciklový ergometr - spiroergometriebycikl

Špičkové zařízení firem Geraterm, LODE a ZAN umožňuje individuální nastavení stupně zátěže, její změnu v čase dle předem navoleného profilu za současného snímání 12ti-svodového EKG, analýzy plynů ve vydechovaném vzduchu, měření množství kyslíku v krvi a získávání mnoha dalších důležitých parametrů k posouzení chování organismu při maximální zátěži. Tyto testy odhalí Vaše fyzické možnosti.

Testy probíhají při jízdě na ergometru (bicykl). Z testů jsme schopni dopočítat  řadu parametrů:

 • VO2 max – maximální spotřeba kyslíku
 • anaerobní práh
 • maximální tepová frekvence
 • maximální dosažený výkon
 • možnou poruchu prokrvení srdce – riziko infarktu a smrti
 • závažné srdeční arytmie – riziko náhlé smrti
 • reakci krevního tlaku na zátěž i po zátěži – riziko cévních mozkových příhod, srdečního selhání a náhlé smrti
 • plicní parametry

Zhodnotíme nejen aktuální výkonnost sportovce, ale také předpoklady ke zlepšování kondice a pomůžeme nastavit správný tréninkový plán.

 

Ultrazvukový diagnostický přístrojultrazvuk

Nemocnice Benešov v roce 2011 zakoupila zcela nový přístroj. Jedná se o nový typ špičkového plně digitálního celotělového japonského ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy s barevným Dopplerovským mapováním. Zcela nová generace sond umožňuje výrazně lepší rozlišení, generátor umožňuje aktuálně měnit modulaci a zvyšuje prostorové a kontrastní rozlišení, čas zpracování vysílaného a přijímaného paprsku je 4-8krát rychlejší než u konvenčních systémů.

Přístroj slouží k hodnocení srdce jako celku i jeho jednotlivých částí. Je schopen odhalit:

 • poruchy srdečního svalu – zvětšení srdečních dutin nebo abnormální ztluštění stěn srdce- velmi často se neprojeví žádnými potížemi, klienti – sportovci jsou schopni vynikajících výkonů, pak náhlá smrt
 • poruchy – defekty přepážek mezi jednotlivými srdečními oddíly – rovněž bez klinických potíží, riziko náhlé smrti
 • chlopenní vady – závažná zúžení a nedomykavosti chlopní – rovněž velmi často bez jakýchkoliv příznaků- riziko náhlé smrti a vzniku infekční endokarditidy
 • posoudit systolickou funkci levé srdeční komory – zhodnocení kvality pumpy
 • posoudit diastolickou funkci srdečních  komor – můžeme díky zhodnocení této funkce upozornit až s předstihem několika let na riziko rozvoje poruchy srdce
 • plicní hypertenze – tento parametr nás může upozornit na řadu nemocí srdce i plic a přesně směřovat k dalšímu vyšetření k odhalení poruchy, která by v dalším období byla nebezpečná
Dolní navigace