Práva pacientů

Prává pacientů

Soubor ke stažení Práva pacientů

Příručka pacienta: Průvodce pacientskými právy

Charta práv hospitalizovaných dětí

Etický kodex ČLK

Soubor ke stažení Etický kodex ČLK

Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů

Dolní navigace