Oddělení radiologie a zobrazovacích metod

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. / O nás / Zdravotnická oddělení / Oddělení radiologie a zobrazovacích metod
Primář
primar
MUDr. Lenka Plšková
Ved.radiol.asistent
 sestra
Monika Němcová

Oddělení radiologie a zobrazovacích metod
pavilon CH, přízemí
tel. 317 756 249
lenka.plskova@hospital-bn.cz
monika.nemcova@hospital-bn.cz 

rtg - magnet


Oddělení radiologie a zobrazovacích metod je moderně vybavené pracoviště zajišťující vyšetření pro jednotlivá oddělení nemocnice a ambulantní lékaře v terénu. Cílem zkušeného týmu našeho oddělení je maximálně využít možností moderních zobrazovacích metod, kterými oddělení disponuje a tím zrychlit a zpřesnit diagnostiku.

Oddělení radiologie a zobrazovacích metod - kontakty  
Kancelář 317 756 249
UZ RTG 317 756 262
UZ interna 317 756 267
Laboranti 317 756 265
Objednávky CT 317 756 249
Objednávky MR 317 756 421

Další kontakty

Členění oddělení
 

Speciální výkony:

Informované souhlasy pacienta s poskytnutím zdravotního výkonu

Ceník dokumentace na CD nebo DVD nosiči

Fotogalerie oddělení

Žádanka na vyšetření magnetickou rezonancí

Soubor ke stažení Žádanka MR

Žádanka na vyšetření magnetickou rezonancí_interaktivní

Soubor ke stažení Žádanka MR_interaktivní

Žádanka na CT vyšetření

Soubor ke stažení Žádanka CT

Žádanka na CT vyšetření_interaktivní

Soubor ke stažení Žádanka CT_interaktivní

Externí klinický audit v radiodiagnostice

Soubor ke stažení Externí klinický audit RTG
Dolní navigace