Projekt ESF "Jesle v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s."

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. / .. / Realizované projekty / Projekt ESF "Jesle v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s."

logo ESF new

Název projektu:                       Jesle v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002201

Doba realizace projektu:        1. září 2016 až 31. srpen 2018

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v Nemocnici Benešov.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Nemocnici Benešov a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku nebo dřívější návrat do zaměstnání. Jesle jim pomohou ve sladění rodinného a pracovního života.

Dotace je poskytnuta na provoz jeslí o kapacitě 10 míst  určené pro děti od 0,5 roku do 3 let.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Dolní navigace