Závodní a preventivní péče

Dnem 1.4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Hlava IV zákona nově upravuje kromě jiného lékařské posudky, pracovně-lékařské služby a posuzování nemocí z povolání. Mezi nově stanovené podmínky patří zejména povinnost zaměstnavatele zajistit pro své zaměstnance pracovně-lékařské služby na základě písemné smlouvy s poskytovatelem těchto služeb.

Ordinace praktické lékařky MUDr. Evy Novákové Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nabízí všem velkým i malým firmám spolupráci při zabezpečení lékařských služeb a poskytování závodní a preventivní péče.

Budeme potěšeni, pokud se v otázce zajištění základní zdravotní léčebné a preventivní péče pro své zaměstnance rozhodnete spolupracovat s naším zařízením.

Dolní navigace