Projekt S úrazy si nechci hrát, nejsem jejich kamarád

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. / .. / Zdravotnická oddělení / Dětské oddělení / Projekt S úrazy si nechci hrát, nejsem jejich kamarád

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že největším zdravotním rizikem pro děti jsou úrazy, kterých rok od roku přibývá.

Úrazy si v České republice vyžádají až 300 dětských životů ročně a až 10x tolik dětí má díky úrazu trvalé následky. Přitom příčiny úrazů nebývají náhodné a lze jim předcházet správnou a včasnou prevencí.

Dětské oddělení nabízí základním školám možnost zapojení se do projektu „S úrazy si nechci hrát, nejsem jejich kamarád“, který je zaměřen na prevenci úrazů v dětském věku.

Projekt cílí především na děti 1. – 3. tříd, které zdravotní sestřičky dětského oddělení  prostřednictvím cca 45 - 60 minutové interaktivní prezentace zábavnou formou informovují o tom, jaké úrazy a v jakých situacích jim hrozí a jak se jim vyvarovat. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností a vyzdvihávají především ty úrazy, se kterými děti přichází do nemocnice nejčastěji. Součástí prezentace je nauka o první pomoci.

Pokud má škola k dispozici dataprojektor a promítací plátno, může se prezentace odehrávat přímo v prostorách školy, které děti znají. Pokud škola projektor nemá, může prezentace proběhnout přímo na  dětském oddělení.

Zapojení do projektu je zcela zdarma.

V případě zájmu kontaktujte dětské oddělení na e-mail: detske@hospital-bn.cz, nebo na tel.: 317 756 284, 317 756 266.

Dětské oddělení rádo vyjdeme školám vstříc a domluví konkrétní termín a čas prezentace.

urazy detska_1  urazy detska_2

urazy detska_3  urazy detska_4
urazy detska_5

Dolní navigace