Jednotka intenzivní péče

JIP oddělení zajišťuje akutní péči pro děti do 18 let (včetně). Pro zlepšení psychické pohody umožňujeme dětem pobyt spolu s doprovodem.

tel.: 317 756 325

Ceník nadstandardních služeb

Dolní navigace