Prsní poradna

V mamologické poradně jsou prováděny preventivní vyšetření prsů, zajištění mamografického a ultrazvukového vyšetření prsů. Vyšetřovány a sledovány jsou klientky s podezřelým nálezem a s nezhoubnými onemocněními prsu – cystická mastopatie, záněty, mastodynie, fibroadenomy prsu a jiné. Pacientky s diagnostikovaným nádorovým (zhoubným) onemocněním prsu, podle nálezu a dohodě s pacientkou je stanoven a proveden nejvhodnější druh operačního výkonu.

Během operace je prováděna detekce a vyšetření sentinelové uzliny. Po operačním výkonu jsou nadále klientky sledovány v poradně nebo jsou předány do péče onkologie.

Klientkám po operaci jsou zajištěny informační brožury a kompenzační pomůcky (epitézy).

 

pavilon CH, přízemí

tel.: 317 756 355

MUDr. Linda Cihelková

Ordinační hodiny


Út

10:00 - 11:30

11:00 - 12:00

Každý pacient musí být řádně objednán.

Objednávat se je možné pouze v době ordinačních hodin.

Dolní navigace