Oddělení léčebné výživy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. / O nás / Stravovací provoz / Oddělení léčebné výživy


pavilon J, přízemí

tel: 317 756 431

martina.srbova@hospital-bn.cz

vedoucí nutriční terapeutka: Bc. Martina Srbová 

Léčebná výživa je součástí léčebné a preventivní péče a významně ovlivňuje léčbu pacienta. Cílem oddělení je zajistit odpovídající kvalitní stravu nemocným jako součást léčby, podávání stravy estetickým způsobem, dbát na kulturu stravování, zajistit stravovací návyky nemocného a dosáhnout spokojenosti pacientů.

Nutriční terapeutky

zajišťují dietetickou a nutriční péči

 • příprava stravovacích plánů a jídelních lístků pro všechny druhy diet
 • normování stravy
 • zajištění individuelních stravovacích plánů a výběrové stravy
 • dodržování biologických a energetických hodnot stravy pro jednotlivé diety
 • edukace pacientů a rodinných příslušníků
 • vypracování edukačních materiálů pro různé skupiny diagnóz
 • provádí nutriční šetření pacientů malnutričních a malnutricí ohrožených
 • zajišťují nutriční péči o pacienty na lůžkových odděleních
 • cílem je minimalizovat riziko, vyplývající z podvýživy, snaží se malnutrici odstranit a udržet dobrý výživový stav pacienta

kontrolní činnost

 • dodržování norem a technologií potřebných pro přípravu léčebné výživy
 • dodržování hygienických zásad podávání stravy nemocným
 • dodržování kritických bodů HACCP
 • kontrola výdeje oběda pro jednotlivé druhy diet pomocí tabletového systému, výdeje snídaní a studených večeří

Dolní navigace