Akreditace

V listopadu 2014 obdržela Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov certifikát AKREDITACE. Benešovská nemocnice úspěšně absolvovala akreditační šetření a splnila požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). Současně splnila požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením paragrafu 105 zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. O hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Tento certifikát se vydává s platností na tři roky a platí do 18. 11. 2017.

Získání certifikátu je výrazem kvality zdravotnického zařízení. Znamená to, že nemocnice je po všech stránkách schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality. Prvotní je samozřejmě hledisko odborné péče, ale posuzováno je i technické zabezpečení, služby a celé zázemí nemocnice. Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, kteří prošli řadou školení a byli nuceni prokazovat své vědomosti i manuální schopnosti.

Získání akreditace SAK, která je potvrzena formou certifikátu kvality, je cílem, o který usiluje řada zdravotnických zařízení. Tento proces však nekončí získáním osvědčení. Trvale musí být rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice každé 3 roky obhájila, že kvalitu péče nejen udržuje, ale dále zvyšuje. O to se všichni zaměstnanci nemocnice budou dále snažit, tak aby Nemocnici Rudolfa a Stefanie vyhledávalo stále více pacientů, kteří budou odcházet spokojeni s tím, že byli léčeni kvalitním a bezpečným způsobem podle moderních poznatků medicínské vědy.

Závěrečné akreditační šetření se uskutečnilo 18. a 19. 11. 2014 ve zdravotnických i nezdravotnických provozech. Tříčlenný tým auditorů externí společnosti se zaměřil především na hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Toto šetření bylo vyvrcholením několika předakreditačních kroků a jednání trvajících téměř celý rok.

Mezi hodnocené oblasti akreditace patří resortní bezpečnostní cíle, práva pacienta a jejich edukace, dostupnost a kontinuita péče, diagnostická péče, terapeutická péče, anesteziologická a chirurgická péče, objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv. Dále také hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření, řízení a správa, řízení kvality a bezpečí, bezpečí prostředí, informace a komunikace a řízení lidských zdrojů. Tyto jednotlivé oblasti jsou akreditační komisí hodnoceny známkou od jedničky do desítky. Benešovská nemocnice prokázala splnění všech standardů a požadavků s vynikající průměrnou známkou 9,82.

certifikát akreditace SAK

akreditováno SAK

Dolní navigace